บัญชีช่วยชาวใต้

รัฐบาลเปิด บัญชีช่วยเหลือภาคใต้

มกราคม 14, 2017 admin 0

หลังจากผมเห็นข่าวเกี่ยวกับภาคใต้ถูกน้ำท่วมอย่างหนัก  ผมก็ได้ค้นหาข้อมูลและบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับชาวใต้ผ่านทางบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย”  เป็นบัญชีของทางภาครัฐ  ซึ่งผมไ [อ่านต่อ…]